Troonrede

Leden van de Staten-Generaal,

Ons land verkeert in roerige tijden. De crisis in de eurozone en de algehele economische malaise zijn dagelijks in het nieuws en de bevolking maakt zich zorgen. Gisteren zaten wij Pauw en Witteman te kijken en daar was een man van het Sociaal Cultureel Planbureau, die ons meldde dat het eigenlijk wel goed gaat met Nederland. Wij, de bevolking vinden alleen dat het slecht gaat, maar dat vinden de Nederlanders altijd. Het was een van de meest positieve berichten die wij de laatste tijd hebben gehoord.

De beweringen van deze man worden gestaafd door harde cijfers die in hun kilheid wel een realiteit schetsen van een land waar het goed gaat. Een land waar de werkeloosheid in jaren niet zo laag is geweest, waar de immigratiecijfers lager dan ooit zijn en nog steeds sprake is van economische groei. Ons volk zeurt gewoon een beetje en met hen U, als vertegenwoordigers van het volk.

Leden van de Staten-Generaal, er zijn problemen en U bespreekt deze in Uw Kamers. Dat is uw goed recht en wij zullen de laatste zijn die aan dat recht van U zullen toornen. Toch kunnen ook wij er niet langer onderuit om een kanttekening te plaatsen bij de onderwerpen die u bespreekt, wij kijken dan met name naar de leden van de Tweede Kamer en van onze regering.

U presteert het om elke krantenkop te bespreken in Uw Kamer en wij zijn ons er van bewust dat er krantenkoppen zijn die bespreking en debat behoeven. Onze kanttekening zullen wij simpel stellen, naar het toenemende buitenparlemaentaire taalgebruik in Uw Kamer: Kap daar eens mee! Ons is ook de uitzending van afgelopen zaterdag opgevallen van het televisieprogramma Zembla en wij kunnen helaas niet om het zevende artikel van onze Grondwet heen, maar het blijkt dat ook U na zeventig jaar door dezelfde partij wordt voorgelogen. Onze opa zou zich schamen.

Wij zien grotere problemen in ons land. De splijting van onze onderdanen in een ‘wij’ en een ‘zij’ neemt thans nog grotere vormen aan. Mede door de retoriek en dezelfde leugens van een paar leden Uwer Kamers. Naar onze mening dienen Uwer Kamers juist dit aan te pakken, als vertegenwoordigers van zowel ‘wij’, als ‘zij’. Elk van U heeft gezworen te handelen in het landsbelang en aan onze wetten. U heeft niet gezworen dat u slechts het smaldeel van de bevolking zou vertegenwoordigen dat, in tegenstelling tot U, slecht geïnformeerd is en op basis van leugens zijn mening vormt.

Aan u, leden der Staten-Generaal, is de schone taak opgedragen om niet bij de waan der dag te leven, om het overzicht te houden in een discussie die thans weinig met argumenten te maken heeft, maar meer van de schreeuwpartijen die wij kennen van onze kleindochters als zij een stuk speelgoed moeten delen. Van U verwachten wij meer. Wij kijken dan niet alleen naar de twee partijen die onze regering vormen en de gedoogpartner, maar wij kijken naar de ganse Kamer.

Het zou ons behagen als Uw beider Kamers wat meer volwassen gedrag vertonen. Kijk naar onze bevolking en kijk naar hun problemen. Hou niet op bij het louter duiden van problemen, de moderne media hebben het mogelijk gemaakt dat het volk deze zelf duidt, dat is niet langer Uw taak, dat is het allang niet meer. Uw taak is de oorzaken te zoeken en waar deze in wetgeving liggen, deze wetten te wijzigen, in het landsbelang en het belang van onze bevolking.

Dit dient u te doen ter bevordering van de sociaal-economische status van de bevolking die u vertegenwoordigd. U heeft trouw gezworen aan onze Grondwet. Ik herinner U allen aan artikel 20 van onze Grondwet, waarin wij de zorg voor de welvaart en de bestaanszekerheid der bevolking aan U en onze overheid hebben opgedragen. De overheid die van ons allen is, van ons, van U en van onze bevolking, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging et cetera.

Leden der Staten-Generaal, het wordt tijd dat U Uw werk eens gaat doen. Dat u weer alle 225 elk alle mensen gaat vertegenwoordigen. Uw achterban is per hoofd gelijk aan de onze. Het staatsrechtelijk hervormen van onze positie is geen prioriteit. Ruim zestien miljoen mensen zitten te wachten op echte verbeteringen, op meer welvaart, op meer gelijke kansen en U zit te neuzelen over futiele zaken die slechts één familie raken. Wij begrijpen zulke zaken evenmin als dat uw achterban dat begrijpt. U begrijpt dat dit slechts een voorbeeld is.

Henk en Ingrid zitten niet te wachten op het vertrek van medeburgers met een moslimovertuiging. Zij zitten te wachten op een einde aan overlast, aan uitgaven aan uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Zij zitten te wachten op verheffing van de onderklasse in onze samenleving. Ongeacht afkomst, levensovertuiging et cetera. Zij wachten tot iedereen een kans heeft op een normaal bestaan. Ook wij horen van Henk en Ingrid dat er ‘best goede onder zitten’, die wel werken en naar school gaan.

U is de schone taak opgedragen om dit mogelijk te maken, leden der Staten-Generaal. Het nobele ambt van Kamerlid vraagt het van u, onze vergoeding is er naar. Wij schamen ons voor wetten die nauwelijks nut dienen en die wij moeten ondertekenen. Neem het aanstaande boekaverbod, dat slechts driehonderd vrouwen raakt, de protestdragers meegerekend. Wij beginnen deze wet met onze volledige naam en ondertekenen hem. Gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze sluiten wij het opschrift af. Wij vinden niet alles goed.

Leden der Staten-generaal, landgenoten, het is tijd om te stoppen met neuzelen in de marge en makkelijk te scoren. Het is tijd om aan te pakken. Niet de problemen, maar hun oorzaken. Tijd voor mogelijkheden en geen beperkingen. Ga daaraan werken en doe waarvoor U gekozen bent of waarvoor U iemand uw stem gegeven heeft. Ga werken aan een mooiere samenleving.

Moge alle zegen op Uw schone taak rusten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: